Ochrana dat a soukromí

Ochrana dat a soukromí na internetu
Tyto Zásady ochrany soukromí („Zásady“) popisují, jakým způsobem společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. a společnosti z naší korporátní skupiny („Ford“, „my“ nebo „nás“) používají a zveřejňují údaje shromažďované o Vás (Vaše „osobní údaje“), když navštěvujete a užíváte tyto internetové stránky věnované programu Ford Driving Skills for Life („Stránka“ nebo „Stránky“ a „Program“), když nás kontaktujete za použití informací na nich uvedených a nebo v rámci organizace, zajištění, realizace a logistiky akcí spadajících do Programu a zajištění Vaší účasti na něm. Pro detailní informace o nás, tj. společnosti Ford zodpovědné za Vaše osobní údaje, a naše kontaktní údaje klikněte zde.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • odborným poradcům;
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; a
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jejich podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá těmto Zásadám.

Pro účely stanovené v těchto Zásadách může Ford rovněž předávat Vaše osobní údaje jakékoliv jiné společnosti ze Skupiny Ford Motor Company kdekoliv na světě a jejím dodavatelům.

Jaké osobní údaje budou užívány
Ford shromažďuje Vaše osobní údaje když:

 • vyplníte formulář (např. za účelem registrace/přihlášení do Programu, za účelem poskytnutí zpětné vazby na naše služby nebo žádosti o kontaktování);
 • vyplníte v souvislosti s Programem Prohlášení řidiče;
 • natáčením, nahráváním, fotografováním, zaznamenáváním komunikace a dalším zaznamenáváním projevů osobní povahy během akcí Programu; a
 • automaticky s využitím cookies a obdobných technologií. O této problematice se můžete dozvědět více na adrese http://www.ford.cz/uzitecne-informace/cookies.

Výše uvedenými způsoby nám můžete poskytnout zejména následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa a e-mailová adresa nebo telefon);
 • datum narození;
 • Vaši podobiznu a projevy osobní povahy;
 • Vaše údaje Stránkami vyžadované pro registraci/přihlášení do Programu a účast v programu jako jsou Váš věk nebo pohlaví;
 • číslo Vašeho řidičského průkazu;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely komunikace navazující na Vaši zpětnou vazbu nebo žádost o kontakt;
 • Vaše komunikační a marketingové preference.

Jak budou Vaše osobní údaje užívány
Námi shromážděné osobní údaje používáme k:

 • plnění Vašich žádostí (např. zajištění a realizaci Vaší účasti v Programu a souvisejících akcích);
 • odpovědím na Vaše komentáře a informace, které poskytnete při používání Stránky, k řešení problémů a Vašich návrhů týkajících se produktů, služeb a Programu;
 • informování Vás o Programu;
 • správě našeho podnikání a vztahu s Vámi;
 • řešení Vašich dotazů;
 • provádění výzkumů;
 • plnění našich právních a regulatorních povinností a žádostí státních orgánů;
 • zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi;
 • propagační a marketingové činnosti společnosti Ford;
 • prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv; a
 • pochopení toho, jak je Stránka užívána za účelem jejího dalšího zlepšování.

Můžeme kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje, včetně informací, které o Vás a dalších zákaznících držíme, abychom:

 • dále vyvíjeli, zlepšovali a personalizovali naše produkty, služby, průzkumy, strategie a další fungování Programu;
 • prováděli propagaci našich služeb a marketing;
 • lépe porozuměli našim zákazníkům a analyzovali, jak využíváte naše produkty a služby; a
 • spravovali a zlepšovali náš vztah s Vámi a Váš zážitek jako zákazníka.

Uvedené může zahrnovat např. informování o naší programové strategii, hodnocení organizace našich doprovodných aktivit a programů, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikaci produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

Usilujeme o to, aby komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi byla v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace získané o Vás od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou používány výše), které nám mohou pomoct určit, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme, k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek.

Vaše osobní údaje nepoužíváme k přijímání rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování v případech, kdy by takové rozhodnutí mohlo mít pro Vás právní nebo obdobné účinky.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány
Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje budeme v následujících situacích:

 • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali; poskytování služeb nebo produktů či zajištění Vaší účasti v Programu;
 • u určitých účelů máme na zpracování Vašich osobních údajů často oprávněný zájem, a to např. pro personalizaci Vašich zážitků; pro předvídání, které produkty nebo služby Ford by Vás mohly zajímat; pro řízení a zlepšování vztahu s Vámi, pro vývoj nových a vylepšených produktů, programů a kurzů, služeb a marketingových strategií a výzkumů; pro propagační a marketingové účely; pro administrativní účely; proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky, marketingové materiály a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; pro zajištění bezpečnosti, organizace, logistiky a ochranu našich i Vašich zájmů v při realizace Programu a jeho akcí; pro ochranu nebo obranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
 • při používání Vašich osobních údajů můžeme v některých případech rovněž spoléhat na Váš souhlas; souhlas můžete kdykoliv odvolat; na Váš souhlas se budeme spoléhat např. při sbírání některých technických informací, jako jsou data z vybraných typů cookies a obdobných technologií, jak blíže popisujeme ve Ford Cookies Guide;
 • v některých případech musíme použít Vaše osobní údaje pro:
  • splnění zákonných povinností;
  • pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob; nebo
  • pro účely ve veřejném zájmu.

Změny těchto Zásad a další informace o zpracování Vašich osobních údajů
Tyto Zásady můžeme příležitostně měnit. V případech, kdy budou mít změny zásadní vliv na povahu zpracování Vašich osobních údajů, oznámíme Vám je Vaším přímým oslovením nebo prostřednictvím Stránky dostatečně nápadným upozorněním. Pokud s takovými změnami nesouhlasíte, Stránku již dále, prosím, nevyužívejte.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, tj. především zda a jak předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí, jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům a jejich zpracování práva a jak je uplatnit, a informace o tom, jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme naleznete na internetové stránce https://www.ford.cz/uzitecne-informace/ochrana-dat-a-soukromi.